Dora Günel ile “Sosyal Belgesel Atölye”

Kent içinde yaşadığımız değişimlerin yanında, kimlik mücadelesi içinde bulunan semtler bulunmaktadır. Bu semtlerdeki; kimlik korunumu, yer yer kimlik çatışmaları gözlemlenebilmektedir. Ayrıca dikey olarak büyüyen ve bir cam katmanın ardında gelişen yeni bir kent unsuru da, yükselen bir ivmeyle büyümektedir. Atölye kapsamında; bahsedilen “Kimliğini Koruyan Semtler” ve “Cam Şehirler”, sosyal belgesel doktrinle irdelenecektir.

Atölye kontenjanı 10 katılımcıdır.

Temel fotoğraf bilgisi gerekmektedir.

5 oturum gerçekleştirilecektir, katılımcıların bütün oturumlara katılması gereklidir.

 

Orhan Cem Çetin ile “Yalanlar, Kuyruklu Yalanlar ve Fotoğraflar”

Öykü anlatmak büyük ölçüde hayal kurmak yani beyaz (ya da kirli) yalanlar söylemektir. Bu konuda tartışma (Kusursuz yalan nasıl söylenir?) ve beyin fırtınası sonrasında katılımcılar bir kent arkeolojisi çalışması yapıp, sokakta bulacakları objelerin fotoğraflarını çekerek bunlara dair öyküler yazacaklardır.

Atölye kontenjanı 10 katılımcıdır.

2 oturum gerçekleştirilecektir.

 

Sahir Uğur Eren ile Kent Belleği Oluşturmak

Anılarımızı oluşturduğumuz kentler sürekli gelişiyor ve değişiyor. Değişimin içinde bulunan bizler ise bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz ancak bir süre sonra kendi yaşadığımız yeri bile tanıyamaz hale geliyoruz. Bu atölyede mimari fotoğraf temelleri esas alarak içinde bulunduğumuz kent için arşivleme çalışmaları yapacağız. Katılımcılar kendi seçecek oldukları alanlar için kendi arşivlerini oluşturacaklar ve bu sayede her gün değişen kentleri şuanki haliyle dondurup kaydedecekler.

Atölyeye katılmak için dslr makine ve laptop gerekmektedir. Atölyeye kabul kriteri olarak ise son başvuru gününe kadar başvuru formundaki başvuru nedeniniz kısmına atölyeden beklentilerinizi kısa bir şekilde yazmanız gerekmektedir.

Atölye kontenjanı 8 kişidir.

5 oturum gerçekleştirilecektir.

 

Volkan Kızıltunç ile URBAN Re-EXPLORATION of the EXPANDING CITY/ GENİŞLEYEN ŞEHRİ YENİDEN KEŞFETMEK

Bu atölye yaşadığımız şehre mimari, insan, çevre ve fotoğraf ilişkileri bağlamında farklı bir gözle bakmak ve sürekli genişleyen, değişen, büyüyen şehri ve insanlarını yeniden keşfederek bir fotoğraf veya video projesi gerçekleştirmek üzerinedir. Atölyenin merkezi ve konusu İstanbul ve içinde yaşayanlar olacaktır. Atölyenin amacı İstanbul’u merkez olarak alarak şehrin yeni yerleşimlerinin ekseninde genişleyen şehirdeki rutinlerimizden sıyrılmanın denemelerini yaşamak, yabancı bir şehirde olmanın getireceği taze bakışları kazanmaya çalışmak ve her gün yanından geçtiğimiz yabancıların hayatlarını incelemek üzere etrafımıza daha dikkatli bakarak şehri ve insanları yeniden keşfetmektir. Şehirde yaşayan tanımadığımız insanların hayatlarını gözlemlemek, onlarla iletişim kurmak veya voyerist bir bakış açısıyla onları izleyerek genişleyen şehirdeki yaşamlarından bir kesit çıkarmak atölyenin ana konularındandır.

Atölye 10 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların 5 gün sürecek atölye süresince gerçekleştirmek üzere en az 2 proje önermeleri ve portfolyoları ile beraber başvuru yapmaları gerekmektedir. Katılımcıların proje önerileri kentin sürekli genişleyen ve değişen organik yapısı ve bunun insanlar, çevre ve şehir üzerindeki etkileri üzerine olmalıdır. Proje bir fikirden ibaret te olabilir, ancak daha önce üzerine çalışılmış olması tercih sebebidir. Proje fikirlerini ve portfolyoları son başvuru gününe kadar fkareytufok@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Teknik Koşullar: Her katılımcının fotoğraf veya isteğe göre video çekebilen bir dijital kamerası olmalıdır. Kısıtlı zaman söz konusu olduğundan dolayı analog çalışma yapılmayacaktır.

Katılımcılardan Beklenen: 5 günün sonucunda kentin değişen ve genişleyen yüzüne veya insanların hayatlarına dair bir fotoğraf ve video projesi ortaya çıkarmasıdır.