1.Cemil Batur Gökçeer

Hayal edebileceğimiz en büyük rezilliği kendi içimizde gördüğümüzde düştüğümüz dehşet, tüm insanlık için olabilecek en büyük dehşetin eşiğinde durur. Bu an uzamaz, bu an genişlemez, çekile çekile esneyen bu yoğunluğun içinde bulunmaktan övünülemez. “Soru” sadece bir soru olarak kalır artık, “neden”sizleşir “kim”sizleşir. Bulunabilecek yegane cevap sadece yoğunluğuyla değerlenir, ilk karşımıza çıkanda gördüğümüz şey de olabilir, gözümüz kapalıyken retina da titreşmeye devam eden bir leke de. / batur

Görüntüyü nesneye nasıl akıtırız? Nesnenin içinde bir mekan kılabilir miyiz? Yerleştirmenin “sanat mekanı”nda kendine açtığı özgürlük olasılığını bir nesneye kadar sıkıştırsak elde ne kalır? Bir yüzeyden batarak çıkan görüntüyle nesneye nasıl ihanet ederiz? Nesne ihaneti bağrına basar mı? Nesne perdedir. Binbir dikeni saklamak için örttüğümüz bir perde. Diken yolunu bulur batar. / özgür

Atölye Özgür Atlagan ve Cemil Batur Gökçeer’in yürütücülüğünde ayrı yollardan benzer bir duygu durumunun ifadesi için çalışacak iki gruptan oluşacak. Bir grup yoğunluklu olarak görüntünün nesneye sızma ihtimaline eğilirken diğer grup ham görüntüyü oluşturan yüzey-içerik arasında gerçekleşen dinamiğe odaklanacak. Fotoğraf-video ile atölye süresince ya da öncesinde üretilmiş görüntülerin irdelenmesine ve bu görüntülerin nesneleştirilmesine odaklanacak atölyeler birbiriyle iç içe ilerlerken katılımcılar her ikisinin dinamiğinden de faydalanabilecekler.

Kontenjan: iki grup için toplam 14 Kişi

.
2.Cemre Yeşil / “FOTOBAZ”

Bu atölye’de fotoğraf üzerine düşünürken çeşitli oyunlar oynanacak veyahut çeşitli oyunlar oynanırken fotoğraf üzerine düşünülecektir.
oynanan oyunlar bazen süreçte bazen sonuçta kaydedilecektir. Atölyeye kurşun kalem getirmek gereklidir. Silgi şart değildir.
‘Fotoğraf tek başına bu hikayeyi anlatmaya yeter mi?’ – ‘Sadece fotoğraf düşünerek fotoğraf yaratmak mümkün mü?’ – ‘Her şeyin başı niyet mi?’ gibi sorularla kafalarımız bulanacaktır.
Bir köşede unutulmuş fotoğraflar, tek bir makaraya sığmaya çalışan hikayeler, yazılmamış mektuplar, kırmızı bir biber bu atölyedeki oyuncaklardan bazılarıdır.
Aslolan gözle görülmeyendir. Öyleyse aslolan nedir?

Atölyeye başvurmak için kendinizi ifade edeceğini düşündüğünüz 5 adet fotoğraf göndermeniz rica olunur. (fotoğraflar size ait olmak zorunda değildir!)

info@fkare.org – Konu kısmı: FOTOBAZ

Ayrıca Fkare’04 başvuru sayfasından da kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
3.Merve Ünsal / “Fotoğraf Çekmemek Üzerine”

Bu atölyenin amacı, fotoğraf çekmemenin bir başkaldırı olarak okunabilirliğini sorgulamak. Şahit olma, şahit olmanın getirdiği yükümlülükler, fotoğraf çekme içgüdüsü, kimlerin bu içgüdüye sahip olduğu, bu içgüdünün ne gibi durumlar bastırılması gerektiği gibi konular üzerine birlikte düşünmeyi amaçlayan atölye, sanatçı işleri ve metin okumaları üzerinden gidecek. Diğer bir deyişle atölyenin konusu, merakla o merak uyandıran durumu sonsuza kadar tarihe kazıma içgüdüsünün arasındaki çekişmede, şahit olma ve deneyimin yeterli olma hali.
Atölyeye katılmak isteyenlerin, 6 Haziran tarihine kadar merve.unsal@gmail.com‘a 100 kelimelik kısa bir niyet metni iletmelerini rica ediyoruz. Katılım, atölyenin tartışma ve yakın okuma odaklı olmasından dolayı 8 kişiyle sınırlanacaktır. Ayrıca Fkare’04 başvuru sayfasından da kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
.
Kontenjan : 8 Kişi

.
4.Özgür Atlagan

Hayal edebileceğimiz en büyük rezilliği kendi içimizde gördüğümüzde düştüğümüz dehşet, tüm insanlık için olabilecek en büyük dehşetin eşiğinde durur. Bu an uzamaz, bu an genişlemez, çekile çekile esneyen bu yoğunluğun içinde bulunmaktan övünülemez. “Soru” sadece bir soru olarak kalır artık, “neden”sizleşir “kim”sizleşir. Bulunabilecek yegane cevap sadece yoğunluğuyla değerlenir, ilk karşımıza çıkanda gördüğümüz şey de olabilir, gözümüz kapalıyken retina da titreşmeye devam eden bir leke de. / batur

Görüntüyü nesneye nasıl akıtırız? Nesnenin içinde bir mekan kılabilir miyiz? Yerleştirmenin “sanat mekanı”nda kendine açtığı özgürlük olasılığını bir nesneye kadar sıkıştırsak elde ne kalır? Bir yüzeyden batarak çıkan görüntüyle nesneye nasıl ihanet ederiz? Nesne ihaneti bağrına basar mı?Nesne perdedir. Binbir dikeni saklamak için örttüğümüz bir perde. Diken yolunu bulur batar. / özgür

Atölye Özgür Atlagan ve Cemil Batur Gökçeer’in yürütücülüğünde ayrı yollardan benzer bir duygu durumunun ifadesi için çalışacak iki gruptan oluşacak. Bir grup yoğunluklu olarak görüntünün nesneye sızma ihtimaline eğilirken diğer grup ham görüntüyü oluşturan yüzey-içerik arasında gerçekleşen dinamiğe odaklanacak. Fotoğraf-video ile atölye süresince ya da öncesinde üretilmiş görüntülerin irdelenmesine ve bu görüntülerin nesneleştirilmesine odaklanacak atölyeler birbiriyle iç içe ilerlerken katılımcılar her ikisinin dinamiğinden de faydalanabilecekler.

Kontenjan: iki grup için toplam 14 Kişi

.
5.Sevim Sancaktar / “Sergileme Pratikleri Üzerine”


Sanatçıların üretimlerinde tercih ettikleri sergileme pratikleri ve/veya mekansal müdahaleleri üzerine düşüneceğimiz bir atölye gerçekleştirecegiz. Fkare süreci boyunca 10 katılımcının katkı saglayacagı  atölyede, sanatçıların işlerine bakıp sergi yerleştirmelerinde fotoğraf ve basılı malzemeyi nasıl kullandıklarına yoğunlaşacagız.

Her katılımcı 25 dakikalık sunumlar gerceklestirecek. Katılımcılar sunumun ılk 15 dakıkasında daha önceden belirlenen bir sanatcının işlerini, ve işleri nasıl sergilediğini son 10 dakikasında kendisinin üretimine devam ettiği bir projesini sunacak ve bir sergi önerisi hazırlayacaktır.

Atolyenin sonunda sergileme pratikleri üzerine bolca düsündügümüz, örnekler gördügümüz ve her katılımcının kendi sergi maketini olusturacagımız bir üretim süreci öngörmekteyiz.

Kontenjan : 10 Kişi

.
6.Süleyman Duman / “Görüntülü Kağıt”

Atölye kapsamında; Basılı bir materyal haline dönüştürülebilecek olan fotoğraf projesinin, temel düzeyde, içeriğe uygun tasarım biçimlerinin incelenmesi ve süreci, mizanpaj(sayfa düzeni), fotoğraf ve metin bağlamları, örnek fotoğraf kitapları ve tasarımlarının incelenmesi, ifade biçimleri, kuramsal tartışmalar gibi ‘ilham’ kaynağı olabilecek birçok konu incelenecektir.

Atölye; Bir proje fikrini, içerik ve bağlam kapsamında incelemek, görsel ve tasarımsal disiplinler kullanarak basılı materyaller( fotokitap, kitapçık, fotokart, foto albüm, kartpostal, tabloid…) haline getirebilmek ve aynı zamanda alternatif sunum biçimleri oluşturabilmeyi amaç edinir. Atölye alternatif fotoğraf ve görüntü üretimini sever. Fotoğraf tarihini sayar. Fotoğraf nitelikli görüntülere yok demez. Gelenekselin dışına çıkmaya pek heveslidir.

Atölye; ‘Görüntü’nün kendisiyle ve görüntüyü güçlü kılabilecek her türlü disiplinle ilgilenmektedir. Bu nedenle katılımcıların görüntüyü kayıt altına alabilecek herhangi bir aygıt getirmeleri yeterli olacaktır.

Tasarım odaklı bir çalışma olacağından katılımcıların temel düzeyde photoshop bilmesi ve indesign programının adını duymuş olmaları gerekmektedir. Katılımcılar yanlarında bilgisayarlarını getirmeli ve bilgisayarlarında bu programların yüklü olması gerekmektedir.

Katılımcılardan başvuru esnasında varsa en son çalıştıkları projenin metni ve en az 4 fotoğraftan oluşan seçkilerini eklemeleri ya da web linki atmaları önemle rica olunur. Aynı zaman da telefon ve e-mail adresleri önemlidir.

info@fkare.org – Konu kısmı: Görüntülü Kağıt

Kontenjan : 10 Kişi

____________________________________