Fkare’04 Haziran 2014’de YTÜ Beşiktaş Kampüsü’nde !